Zirius Hjelp ERP

Etikettutskrift

0 views 0

Denne rutinen gir deg mulighet for massekjøring av prisetiketter. Antall pr etiketter kan endres før utskrift.

Prisetiketter

Prisetiketter er et behov som mange har, men hva som skal vises på en prisetikett varierer. Det finnes en standard prisetikett i Zirius, som vil gi varenavn, en strekkode og varenr eller EAN/GTIN nr. og salgspris ink MVA.  Denne blanketten heter Prisetikett XML og må legges som blankett under Blankettadministrasjon for at det skal bli skrevet ut for varen.

Det er da denne etiketten som blir benyttet ved utskrift fra Varemottak, egen rutine Etiketter, eller direkte fra varen.

Styring i forhold til varenr eller EAN:

  • Finnes EAN på varen, er det EAN som vil bli brukt. Er det flere EAN må det EAN man ønsker skal vises på etikett settes som Standard. Dersom det er flere EAN og ingen er satt som Standard vil det vises det første EAN i listen på prisetiketten.
  • Uten EAN vil det være varenr som vises på Prisetikett.

Dersom du i din drift har behov for annen type prisetikett, eller annen informasjon på prisetiketten,  må dette tilpasses ved å lage en kundetilpasset blankett for ditt bruk.