Zirius Hjelp ERP

Brukergrupper

0 views 0

For å legge begrensinger på brukere kan rettigheter legges direkte på hver enkelt bruker under Brukeradministrasjon, eller på en Brukergruppe. Det er enklere å vedlikeholde en brukergruppe i ettertid. En bruker kan tildeles tilleggsrettigheter direkte i Brukeradministrasjon, i tillegg til rettigheter som legges på brukergruppen .
For å kunne ta i bruk tilgangskontroll må det krysses av for dette under Tilgangskontroll 

Rutiner:

• Nr: Nummerfelt for brukergruppe. Trykk på Ny eller Ctrl+N for å opprette ny brukergruppe.
• Navn: Beskrivende navn på brukergruppe.
• Rettigheter: Trykk på rettigheter knappen for å krysse av hvilken rettigheter bruker skal ha. Kryss enten av for en hel modul, eller kun undermenyer.

Husk å lagre etter at Rettigheter er angitt.