Zirius Hjelp ERP

Bankkonto

0 views 0

I Bankkonto opprettes firmaet sine egne bankkontoer som brukes bl.a. i Firmaoppsett, Remittering og Kunder. For vedlikehold gå til Ajourhold-Firma-Bankkonto

Bankopplysninger:

 • Nr: Nummerfelt som legges inn manuelt ved opprettelse av ny bankkonto.
 • Beskrivelse: Beskrivende navn på Bankkonto.
 • Bankkontonr: Selve kontonummeret. Hvordan bankkontonummer legges inn her vises også på faktura, men ved remittering blir eventuelle mellomrom/punktum som skilletegn fjernet før overføring til bank.
 • Banknavn: Navn på bank som er knyttet til konto. Banknavn, Adresse 1 – 3, IBAN nr og SWIFT – adresse kommer med på engelsk faktura.
 • Adresse 1 – 3/Poststed: Adresse til bank, ikke krav til utfylling, men brukes ved utskrift av engelsk blankett for faktura.
 • Kontaktperson: Informasjonsfelt, ikke krav til utfylling, brukes ikke andre steder.
 • E-post: Informasjonsfelt, ikke krav til utfylling, brukes ikke andre steder.
 • Webside: Informasjonsfelt, ikke krav til utfylling, brukes ikke andre steder.

Oppsett:

 • IBAN nr: International Bank Account Number angir bankkontonummer etter internasjonal standard. Ved OnlineBank er det krav til at IBAN/BIC er registrert. IBAN skal registreres inn i i samme form som vises hos din bank, altså uten mellomrom/punktum og med store bokstaver. IBAN vises på blankett for engelsk faktura.  IBAN sammen med BIC (SWIFT) skal normalt være tilstrekkelig for en pengeoverførsel mellom landegrensene.
 • Bruk linken under for å finne IBAN tilhørende din konto.
 • SWIFT/BIC: SWIFT eller BIC (Bank Identifier Code) er en unik adresse til hver enkelt bank etter internasjonal standard.
 • Landkode: Internasjonal standard på to bokstaver som angir land. De mest brukte landkodene er opprettet i Zirius, men er det landkoder som ikke er lagt inn kan de opprettes under Ajourhold- Firma og Land.
 • Valutakode: Internasjonal standard på tre bokstaver for valutakode. De mest brukte valutakodene er opprettet i Zirius, og kan søkes frem via F9. Men det kan opprettes egne valutakoder under Ajourhold- Firma og Valuta.
 • Hovedbokskonto: Knytter bankkonto mot hovedbokskonto, angi ønsket hovedbokskonto.
 • Remittering: Velg om bankkonto skal benyttes ved remittering eller ikke.

Synkroniser konto med Zirius Portal når korrekt informasjon er angitt.