Zirius Hjelp ERP

Klient Innstillinger

0 views 0

Klient Innstillinger gjelder oppsett for firma, gjelder alle brukere. Under Klient Innstillinger finnes det en meny på venstre siden som gir tilgang til oppsett pr modul. Endringer i Klient innstillinger vil påvirke rutiner for alle brukere, endringer bør derfor utføres av systemansvarlig i bedrift eller konsulent.  I flere av programbeskrivelsene henviser Zirius til oppsett under Klient Innstillinger, og normalt sett vil det være uproblematisk å gjøre endringer så lenge det er ifølge en rutinebeskrivelse, men beskrivelsene fra Zirius er generelle og ikke tilpasset de forskjellige kunders eventuelle spesialfunksjoner.

Zirius setter, som anbefalt standard, en del av beslutningene/parametrene ved nyinstallasjon, eller når det kommer nye parametere ved versjonsoppgradering.

Gjør kun endringer her dersom du har kunnskap om konsekvensen av endringen.