Zirius Hjelp ERP

Kontokode

0 views 0

Kontokode i Zirius er bindeleddet mellom varesalg/innkjøp og regnskap, og kontokode må derfor finnes på alle varer. Det er veldig viktig å ha oppsettet på kontokodene korrekt.  Enkleste oppsett er å kjøre alt salg på en kontokode, lik kontering for alle varer.

 • Ønskes det at regnskapet skal vise salg av forskjellige varetyper må det opprettes flere kontokoder som styres mot egne salgskonti.
 • Kjøres det lagerstyring bør konti Beholdningsendring settes opp (Vareforbruk, Motkonto varekjøp og Beholdningsendring) for å få oppdatert lagerstatus i regnskapet når det skjer lagerjusteringer på lager.
 • Kontokode kan også benyttes som inndeling av statistikk, ved overføring til regnskap vil det splittes pr kontokode selv om de går på samme hovedbokskonto.

Eksempel på kontokoder som kan opprettes:

Kontokode

 • A Vanlig salg
 • T Timevare (Legges inn under Klient innstillinger og Timer)
 • D Delfaktureringsvare (Legges inn under Ajourhold, Firma og Firma)
 • DIV Diversevare
 • IV Internordre varer (Legges inn under Ajourhold, Firma og Firma)
 • IT Internordre timer (Legges inn under Ajourhold, Firma og Firma)
 • FR Fakturarabatt (Legges inn under Ajourhold, Firma og Firma)
 • FG Fakturagebyr (Legges inn under Ajourhold, Firma og Firma)

Ny Kontokode kan også opprettes fra varekortet, ved å trykke på Ctrl+Enter når markør står i feltet  for kontokode.

Kontokodeoppsett

Trykk på Ny knappen for å opprette ny kontokode eller Ctrl+N.

Kontokode: Opptil to tegn som kan bestå av tall eller bokstaver.

Navn: Beskrivende navn på kontokode.

Salg:

 • Salg pliktig.  Salgskonto pliktig salg skal gå mot. Kredit og kontantsalg blir overført til denne kontoen.
 • Salg fritt: Salgskonto fritt salg skal gå mot. Det er anbefalt å legge inn en konto her selv om det ikke skal være fritt salg. Da er det lettere å oppdage feil i ettertid. Kredit og kontantsalg blir overført til denne kontoen.

Kjøp:

 • Kjøpskonto det skal føres mot ved overføring av innkjøp til regnskap.
 • Prisavvik kjøp: På vare kan det angis Manuell kostpris. Det betyr at satt kostpris på vare skal være den prisen som meldes inn på lager. Eventuell prisdifferanse på innkjøp blir ført mot prisavvikskonto angitt her.

Internordre:

 • Intern: Brukes for kontering av internt salg. Finnes ikke konto her benyttes kontokode IV (se over) fra oppsett Firma.
 • Intern: Brukes for kontering av internt kjøp. Finnes ikke konto her benyttes kontokode IV (se over) fra oppsett Firma.

Beholdningsendring:

 • Vareforbruk: Overfører vareforbruk til regnskap ved fakturaoppdatering, varejustering eller ved føring av materiell- eller timeforbruk i prosjekt. Beholdningsendring må også legges inn som motkonto for at vareforbruk skal bli overført.
 • Motkonto varekjøp: Overfører varekjøp og beholdningsendring i tillegg til Kjøp ved overføring av innkjøp til regnskap.
 • Beholdningesendring: Overfører beholdningsendring til regnskap hvis det er lagt inn hovedbokskonto på vareforbruk og beholdningsendring.
 • Mellomk.mot.varer: Ved mottak av varer kan det settes opp at innkjøpsverdi skal oppdateres mot denne kontoen for å se hvor mye som er mottatt av varer men ikke godkjent inngående faktura på. Ved godkjenning av innkjøp til regnskap føres innkjøp ut av motkonto igjen.
 • Varejustering: Ved å angi konto her vil Varejustering går mellom beholdningsendring og varejustering. Er det ikke fylt ut noe her brukes konto for vareforbruk.

Produksjon: Denne er pr nå ikke i bruk

SAF-T:  Kode for SAF-T Regnskap. SAF-T Regnskap (Financial) er et standardformat for utveksling av regnskapsdata. SAF-T (Standard Audit File-Tax), er utviklet i fellesskap av bransjeorganisasjoner, systemleverandører og Skatteetaten, etter anbefaling fra OECD. Les mer om SAF-T her

Eksempel på kontokoder:

Eksempel på kontokode posteringer: