Zirius Hjelp ERP

Zirius Lagertelling app

0 views 0

Zirius Lagertelling app for Android

Oppsett og Bruk i Zirius
Bruker: Brukeradministrasjon: Bruker må være lagt opp som systembruker i Zirius, og kryss av for Lagertelling. Lagre bruker.

Gå til Vare -Varetelling, velg aktuell varetelling og velg  Til Håndholdt under Import og Eksport.

Eksporter til håndholdt vil endres til ja og passord samt Organisajonsnummer kommer opp.

Oppsett Håndholdt

Android

Last ned Zirius Lagertelling App via Play Butikk.

Apple

Kommer via Apple Store (TBA).

Oppsett PDA

Når Zirius Lagertelling åpnes kommer følgende bilde opp:

Legg inn brukernavn (Zirius bruker), Organisasjonsnr. og lagre. Ved lagre får du beskjed om å legge inn passord som er tildelt på varetellingen i Zirius.

Klikk opprett lagertelling.

Tellingen som er opprettet i Zirius kommer frem.

Varetelling på håndholdt

Når tellingen er opprettet kan en gå offline med den håndholdte enheten, men bruker må være online for å synkronisere selve tellingen.

Klikk så på lageret som skal telles og følgende bilde dukker opp:

Skriv inn varenummer eller skann inn strekkode dersom varen er lagt opp med dette.

Dersom du skriver inn deler av varenummeret vil den komme med forslag til vare.

Legg inn antall og klikk legg til.

Dersom en minimerer tastaturfeltet vil en til enhver tid se hvilke varer som er sist talt.

Ved feil i antall, eller den samme varen er på et annet sted,  legger du inn varenummer på nytt og endrer antallet.

  • Positivt: Skriv inn ekstra antall
  • Negativt: Skriv inn minus ‘-‘ før antallet

Antallet lagres automatisk og legges i minnet dersom bruker går ut av varetellings appen.

Når bruker er ferdig med tellingen på håndholdt enhet, må det synkroniseres opp mot Zirius.  Gå tilbake til oversikten som viser tellingen, og valg Synkroniser blir synlig nederst på skjermbildet.

Når det er synkronisert kan selve varetellingen slettes i App.

Zirius import.

I Zirius velges en Importer fra Håndholdt, så vises det liste over de varene som er talt på håndholdt.

Lukk bildet og velg Lagre så blir tellingen lagt til.

Videre følger vanlig prosedyre for varetelling.