Zirius Hjelp ERP

Service

0 views 0

Servicemodulen er basert på Prosjekt i Zirius, og hovedmålet er at man kan registrere og følge opp et serviceoppdrag på en rask og god måte. Servicemodulen forutsetter at varene har serienummer, men finnes ikke serienummer i Zirius kan det legges til manuelt. Alle registrerte serienummer blir opprettet som et individ i et individregister. Service er tilleggsmodul i Zirius og krever egen lisens.

 • Registrer detaljer for serviceoppdrag og velg tid og hvem som skal utføre jobben
 • Legg til vare som skal medgå i oppdraget, reserver fra lager eller bestill inn fra leverandør.
 • Registrer materiell og timeforbruk, og tilknytt inngående bilag for eventuelle andre kostnader.
 • Generer delfaktura, feks ved forhåndsbetaling av deler som må bestilles inn, eller sluttfaktura når jobben er ferdig.
 • Se detaljert regnskapsstatus for fortjeneste på serviceoppdrag.

Muligheter i Zirius Service

 • SMS utsending til kunde fra serviceoppdraget.
 • Oppdatering av kalender for servicemedarbeider
 • Dokumentarkiv for tilhørende bilag.
 • Notater for hva som er gjort på oppdraget, både Eksterne og Interne
 • Full historikk på servicejobb, serienummer og individnummer
 • Eget Individregister for tidligere solgte maskiner/utstyr. Individregisteret kan også, som eksempel, brukes til oversikt over kundens alarmanlegg med tilhørende informasjon.
 • Materielluttak ved håndterminal (Android enhet), utvidet rutine.
 • Tett integrert med Zirius Kasse. Oppslag og registrering av serviceoppdrag fra kassen, og kunde kan betale for utført service rett i kassen. Kasse er egen modul i Zirius.

Legg til Service søk på Mitt område:For rask tilgang finnes søk og oppslag på Serviceoppdrag fra Mitt område. Fra Mitt område kan det også søkes etter beskrivelse/notater som er lagt til serviceoppdraget. Les mer om Mitt område her

 Zirius Service

Hovedbilde er delt inn i faner, hvor hver fane viser status for de forskjellige oppdragene.

 • Ubehandlede: Oppdrag som er opprettet, men det er ikke tildel en person som Utføres av.
 • Under behandling: Det er tildelt person til oppdraget.
 • Klargjort: Oppdrag som er ferdige blir meldt over til status Klargjort, klar til henting av kunde.
 • Historikk: Oppslag på alle registrerte Serviceoppdrag, også avsluttende.
 • Individer: Oversikt over opprettede individer, med mulighet for filtrering på gruppe/type. Se egen beskrivelse av individregisteret.

Til høyre i bildet finnes tilgang til Rutiner, Grunndata og Rapporter

Rutiner

 • Ny service: For å registrere nytt serviceoppdrag
 • Nytt individ: For å registrere nytt individ
 • Innstillinger: Går til samme oppsett som under Fil-Klient innstillinger -individ
 • Søk i notater:  Søk i servicenotater.

Grunndata service: Gruppering av serviceoppdrag. En god struktur på Servicegruppe og -type gjør filtrering av oppslag/rapporter bedre i etterkant. De forskjellige gruppene/typene som blir opprettet vil kunne brukes som filtrering i hovedbilde.

Oppsett/gruppering er tilsvarende som benyttes i Prosjekt, les mer om Servicegrupper og -typer under oppsett Prosjekt her

Grunndata individ

 • Ny gruppe
 • Endre gruppe
 • Individtype

Rapporter

 • Serviceoversikt for angitt periode.