Zirius Hjelp ERP

Mitt område

0 views 0

Første gang Mitt område åpnes, er Mitt område tomt. Det er bruker selv som må definere hvordan siden skal se ut. Nederst til venstre finnes  for tilgang til å sette opp antall kolonner skjermbildet skal deles inn i,  og nederst til høyre valg for å legge til visning av nye rutiner.

Oppsett antall kolonner: Som standard inndeles Mitt område i 2 kolonner, men kan økes eller minskes basert på hvilke skjermoppløsning man har. Hvis det endres på kolonneoppsett blankes Mitt område og rutiner må legges til på nytt.

Legg til rutiner for visning på Mitt område:

Velg hvilke rutine som skal legges til og trykk på Legg til. Kryss i høyre hjørne på vindu for rutine som er lagt til, lukker rutine, og den må legges til på nytt.
Legg Mitt område som startside: Under Mine innstillinger, Generelt og Generelle innstillinger kan det krysses av for at Bruk mitt område som velkomstpanel.

Det er mange forskjellig valg som ligger som standard og som kan legges til for visning på Mitt Område. Åpne listen og bla deg frem til ønsket rutine. Det er en kort forklaring ved markering av rutinen.

Mange av rutinene er standard for oppslag og rapportering generelt.

Disse er tilknyttet pålogget bruker:

  • Min notatblokk: Notatfelt til fritt bruk av bruker. Ingen andre kan se denne meldingen. Felles notatblokk: Notatfelt som vises og redigeres av alle brukere.
  • Bilagsgodkjenning: Bilag sendt til bruker for godkjenning fra Dokumentflyt
  • Mine rapporter: Rapporter bruker har  valgt som Favoritt i Rapportmodulen vil vises i denne oversikten.
  • Mine kunder: Oversikt over alle kunder hvor pålogget bruker er angitt som selger.
  • Prosjektleder poster: Viser åpne poster fordelt på kunder og leverandører på alle prosjekter der innlogget bruker står som prosjektleder på.