Zirius Hjelp ERP

Brukere OnlineBank

0 views 0

Legge til rettighet for eksisterende bruker på Zirius Portal

En bruker som skal godkjenne bank utbetalinger på være tilknyttet en personlig brukerID, personlig e-postadresse. Dette fordi det skal legges til mobilnummer for SMS godkjenning ved utbetalinger. Dersom bruker allerede finnes på Zirius Portal, må det legges til rettighet for Utbetaling.  Velg rett bruker i Brukerkobling, og sett aktivt i feltet Utbetaling. Nå har bruker rettigheter til Utbetaling, men bruker må selv registrere eget mobilnummer for SMS godkjenning.

Bruker må registreres for godkjenning av utbetaling

Etter at bruker har logget inn på Zirius Portal, tilknyttet korrekt firma, må bruker aktivere sin BankID  eller registrere eget mobilnummer for SMS godkjenning (OTP). Hva som er aktuell godkjenningsmetode styres av hvilke bank som benyttes.

Valget BankID/ OTP under brukerprofilen:

Ved BankID registrere du din bankID direkte, og registreringen er ferdig når dette er gjort.

Ved Pin-kode SMS må mobilnummer legges inn, og bekreftes med Registrer. Zirius må godkjenne mobilnummer, og sender bruker beskjed når godkjenning er klar.

Opprett ny bruker for eksisterende firma på Zirius Portal

Fra Brukerkobling kan bruker opprettes direkte i oversikten. Angi SelgerId, Navn og E-postadresse, og etter du har lagt inn dette,  høyreklikk og velg Inviter/Opprett. Neste dialog er for å angi rettigheter bruker skal ha på Zirius Portal. Hvis bruker skal godkjenne utbetalinger må rettighet Utbetaling velges. Bekreft med Opprett brukere.  Bruker får tilsendt en epost med informasjon og link for å logge inn på Zirius Portal. Ved første login kommer bruker rett inn, og kan selv endre til ønsket passord. Les mer om Brukerkobling her

Opprett ny brukerID som skal angis på Portalbrukernavn ved aktivering OnlineBank.

Ved Aktiver på OnlineBank må det angis en Portalbruker og passord. Det er denne brukerID som blir benyttet ved synkronisering med Zirius Portal, så e-postadresse som opprettes bør være uavhengig av person, feks admin@domene.no, for å unngå at det endres passord på brukerID. 

Fra Aktivering OnlineBank: Har du ikke brukerID for Zirius Portal kan du velge Opprett bruker.

Valget tar deg rett til loginbildet i Zirius Portal. Les mer her om Registrere ny bruker på Zirius Portal.

Når bruker er bekreftet og koblet mot firma på Zirius Portal kan du fortsette med aktiveringen av OnlineBank ved å angi den nye brukerID som du akkurat opprettet.

Etter at aktiveringen av Zirius OnlineBank er ferdig må det opprettes personlig bruker for de brukerne som skal godkjenne betaling ved SMS godkjenning. Se beskrivelse over for Opprett ny bruker for eksisterende firma på Zirius Portal.