Zirius Hjelp ERP

Brukere OnlineBank

0 views 0

Legge til rettighet for eksisterende bruker på Zirius Portal

En bruker som skal godkjenne bank utbetalinger på være tilknyttet en personlig brukerID, personlig e-postadresse. Dette fordi det skal aktiveres BankID  for godkjenning ved utbetalinger. Dersom bruker allerede finnes på Zirius Portal, må det legges til rettighet for Utbetaling.  Velg rett bruker i Brukerkobling, og sett aktivt i feltet Utbetaling. Nå har bruker rettigheter til Utbetaling, men bruker må selv aktiverer BankID på sin brukerprofil i Zirius Portal.

Aktivere BankID for godkjenning av utbetaling

Etter at bruker har logget inn på Zirius Portal, tilknyttet korrekt firma, må bruker aktivere sin BankID.

Velg BankID under brukerprofilen så kommer du til dette bildet:

 

Aktiver din BankID, og registreringen er ferdig når det kvitteres med Aktivert.

Opprett ny bruker for eksisterende firma på Zirius Portal

Fra Brukerkobling kan bruker opprettes direkte i oversikten. Angi SelgerId, Navn og E-postadresse. Etter du har lagt inn dette, velg høyreklikk og Inviter/Opprett. Neste dialog er for å angi rettigheter bruker skal ha på Zirius Portal. Hvis bruker skal godkjenne utbetalinger må rettighet Utbetaling velges. Bekreft med Opprett brukere.  Bruker får tilsendt en e-post med informasjon og link for å logge inn på Zirius Portal. Ved første login kommer bruker rett inn, og kan selv endre til ønsket passord. Les mer om Brukerkobling her

Opprett ny brukerID som skal benyttes ved aktivering OnlineBank.

Ved Aktiver på OnlineBank må det angis en Portalbruker og passord. Det er denne brukerID som blir benyttet ved synkronisering med Zirius Portal, så e-postadresse som opprettes bør være uavhengig av person, feks admin@domene.no. Les mer Registrere ny bruker på Zirius Portal.

Når bruker er bekreftet og koblet mot firma på Zirius Portal kan du fortsette med aktiveringen av OnlineBank ved å angi den nye brukerID som du akkurat opprettet.

Etter at aktiveringen av Zirius OnlineBank er ferdig må det opprettes personlig bruker for de som skal godkjenne betaling ved BankID. Se beskrivelse over for Opprett ny bruker for eksisterende firma på Zirius Portal.