Zirius Hjelp ERP

Renteberegning

0 views 0

Renteberegning

Se oppsett purre/rente for grunnlag for renteberegning. Beskrivelsen under forutsetter at det er aktivert Bruk ny renterutine (Klient innstillinger -Kunde)

Generer renteforslag: Beregner renter på alle forfalte poster på kunder. Forutsetning for renteberegningen er at det er valgt renteberegning på kunde og på bilagsart.

  • Standard rentesats: Hentes fra Oppsett Purre/Rente, men kan overstyres. Styrer rentesats som skal brukes ved kalkulering, hvis ikke annen rentesats er lagt inn på kunden.
  • Min.Total beløp: Hentes fra Oppsett Purre/Rente, men kan overstyres. Begrenser utvalget slik at rentenota som blir under min.Total beløp ikke blir med.
  • Min. linje beløp: Hentes fra Oppsett Purre/Rente, men kan overstyres.
  • Min. rente dager: Min. linje beløp: Hentes fra Oppsett Purre/Rente, men kan overstyres.
  • Rentevare: Benyttes ikke ved ny renterutine. Ny renterutine bruker konto som er angitt i Ajourhold-Kontoer-nr 12 renteinntekter

Renteforslaget vises og detaljer pr post vises ved + foran kunde

Høyreklikk på kunde gir tilgang til valg per kunde:

  • Generer rentenota: Danner rentefaktura til kunde.
  • Fjern fra generert grunnlag: Sletter posten fra rentenotaforslaget slik at den ikke blir med ved generering av rentenota. Posten blir med på neste kjøring.
  • Sett ikke renteberegn status: Setter Ikke renteberegn på reskontropostene til kunde, slik at de ikke blir med på generering av rentenota nå eller ved senere kjøringer.

Valget Generer rentenota nederst til venstre danner rentenotaer på alle poster i forslaget, mens valget fra høyreklikk på markerte poster danner rentenota på markerte.

Rentefaktura til kunden skrives ut eller sendes pr mail til kunde, men den kan også hentes opp fra kundereskontro i etterkant. Rentefakturaen inneholder spesifisering av påløpte renter, så denne bør sendes kunde.

Bekreft utskrift øverst til høyre i bildet, og renteføring blir oppdatert til regnskap, og det vises en bokføringsjournal.

Rentefakturaen vises under poster på kunden, og kan vises på skjerm ved høyreklikk- Dokumenter.

En rentenota vil komme med på purring til kunde.