Zirius Hjelp ERP

Id tabell

0 views 0

ID tabell inneholder alle hovedtellere i Zirius. Dersom det er behov for egne nummerserier på f.eks. kunde, leverandør, faktura eller ordre må ID tabell justeres ihenhold til ønsket nummer. En nummerserieId som ikke er finnes, vil bli opprettet automatisk første gangen en rutine tas i bruk. Bl.a. opprettes det automatisk bilagsnummerserie ved føring på et nytt år.

Det må ikke legges inn egne nummerserier her, eller slette eksisterende nummerserier. Tabellvisning   gir bedre oversikt og det mulig å redigere nummerserier direkte tabellvisning.

Felt:

  • Nr. Automatisk teller. Det må ikke opprettes egen nummerserie, eller slette eksisterende nummerserier.
  • Navn: Beskrivende navn på nummerserie. Må ikke endres da det brukes i programmet.
  • Neste ledige nr.: Nummer programmet vil tildele ved neste opprettelse.
  • Start nr. serie: Start intervall på nummer serie.
  • Slutt nr. serie: Slutt intervall på nummer serie.

Det er viktig å tenke gjennom oppbygningen av nummerserie, og sette korrekte verdier før klienten tas i bruk. Kunde- og leverandør nummerserien i Zirius kan overlappe hverandre, men det anbefales at de legges på forskjellige serier for å lette søk, oppslag og bilagsregistrering.