Zirius Hjelp ERP

Saldo

0 views 0

Saldoliste

Listen viser som standard kun leverandører det har vært bevegelse på, og som ikke går i null. Det er anbefalt å krysse av for Konto med null saldo, hvis endring i periode, for å få med alle kontoer det er skjedd en bevegelse på. Eller Konto med null saldo hvis listen skal vise alle leverandører som er opprettet.
Snu fortegn, snur fortegn på alle beløp i listen.
Saldoliste kan kjøres Til skjerm og så til printer ved Skriv ut, eller lastes ned i formatene Til Excel eller Til PDF .

Aldersfordelt saldoliste: Aldersfordelt saldoliste gir en oversikt over åpne poster på alle leverandører inndelt på hvor mange dager de er over forfall. Listen kan sorteres etter ønsket kolonne ved å trykke på kolonneoverskrift.
Åpne poster på en leverandør kan hentes opp ved å markere leverandør, høyreklikk og velg Åpne poster. Da vises poster tilknyttet valgte leverandør nederst i bildet.

Til høyre i rammen finnes valg for å kjøre postene til excel eller pdf, og nede til venstre i bildet finnes et ikon for diagram, som viser aldersfordelt saldoliste i Paidiagram, inndelt på andel de forskjellige forfallsgrensene utgjør. Paidiagramet kan lagres til fil ved høyreklikk.