Zirius Hjelp ERP

Prisgruppe

0 views 0

En prisgruppe er en gruppeinndeling av varer som samles for felles rabatt, påslag eller fastpris i forhold til Prisavtaler på kunden. Prisavtalen ligger på kunden, og Prisgruppen på varen.
Det kan opprettes en prisgruppe per vare hvis det skal brytes helt ned, men da blir det mye vedlikehold. Når en prisgruppe er opprettet blir den automatisk tilgjengelig for alle Prisavtaler som er opprettet. En Prisgruppe må settes Aktiv og vedlikeholdes for hver enkelt Prisavtale.
Etter at prisgruppe er opprettet og vare tilknyttet prisgruppen, må prisgruppe gjøres aktiv og rabatt, påslag eller fastpris legges inn i Prisavtale.

Ligger det flere priser på varen eller eller overstiger salgspris i prisavtalen standard salgspris på varen, er det den billigste prisen som blir valgt for kunde.

Oppslag her gir oversikt over hvilke kunde Prisavtaler som prisgruppen er aktiv for.

I Prisgruppe er det kun mulig å opprette ny prisgruppenr med beskrivende navn. Prisgruppe er et nummerfelt på 10 siffer.

Les mer om Prisavtaler