Zirius Hjelp ERP

Dokumentflyt og Zirius Portal Bilag

0 views 0

Effektiviser elektronisk bilagsflyt i bedriften. Benytt fleksibiliteten ved kombinasjon av Dokumentflyt og Zirius Portal Bilag.

Inngående bilag kan komme inn flere veier, og det må besluttes iforhold til ønsket rutine for bedriften hvordan flyten av bilag skal være. Anbefalt flyt for regnskapskontor er at kunden jobber i Zirius Portal Bilag og godkjenner derfra. Dersom det er en større bedrift kan det være behov for attestasjon, og da er løsningen Zirius Portal Attestasjon.

Dokumentflyt og Zirius Portal Bilag. Ved aktivering av Klientportal får firmaet tilgang til Bilag med en tilhørende autogenerert e-postadresse som skal benyttes for inngående bilag på Zirius Portal. Det anbefales at det styres slik at alle bilag kommer inn til Zirius Portal Bilag/Innboks, og godkjennes der direkte, eller ved attestasjonflyt på Zirius Portal. Når bilagene er godkjent og klare for oppdatering til regnskap, synkroniseres de til Dokumentflyt og blir endelige bokført derfra.

Aktivere Attestasjon: Er det ønskelig med annen bilagsflyt, for eksempel at bilaget alltid skal inn til regnskapskontoret først, kan det være aktuelt å sende til bilaget ut for attestasjon fra Dokumentflyt. Da sendes bilagene fra Dokumentflyt til attestasjon på Zirius Portal. Det må da styres at alle bilag kommer inn til Dokumentflyt/Innboks, og sendes derfra ut til attestasjon på Zirius Portal. Bokføring av bilagene skjer i Zirius etter at det er godkjent ved attestasjon.

Dokumentflyt skiller status ved å benytte to forskjellige faner:

  • Fra Portal: Bilaget er godkjent direkte fra Bilag på Zirius Portal
  • Bokføring: Bilaget er godkjent ved attestasjon på Zirius Portal.

Bilag inn fra e-post til Dokumentflyt. Se Dokumentflyt og e-post oppsett for å legge inn e-postadressen leverandørene har fått beskjed om å bruke når de sender fakturaer. Les mer her om Bilag inn til Dokumentflyt