Zirius Hjelp ERP

Oppsett Service

0 views 0

Servicemodulen er bygget på samme struktur som Prosjektmodulen i Zirius, og oppsett vil derfor henvise mye til oppsett for Prosjekt.
Prosjektgrupper og Prosjekttyper tilsvarer Servicegrupper – og typer.
Det er en egen teller som danner Serviceoppdrag nr. Det er mulig å styre denne telleren hvis det skulle være behov for å starte på en egen nummerserie for serviceoppdrag, men det er ikke nødvendig.  Les mer om Id tabell her
Les mer om Oppsett Prosjekt her
Et serviceoppdrag blir lagret som et Prosjekt i grunntabellene. Oppslag på serviceoppdrag skjer fra modulen Service, men en listevisning finnes også under Ajourhold-Firma-Prosjekt.  Les mer her 

Ved fakturering benyttes standard faktureringsrutiner i Zirius, med tilhørende valg for å styre bruk av betalingsbetingelser, fakturagebyr m.m. Oppsett og bruk er beskrevet under Ordre/Klargjøring og Kunde

Kunde Prisavtaler i Zirius fungerer på vanlig måte. Les mer om prisavtaler her

For bokføring av materiell og timer som forbrukes på service må kontokode som benyttes for timer og varer inneholde konto for beholdningsendring. Les mer om Kontokode her
Eksempel på oppdatering av lagerstatus:
 
Kjøp av varer:
Kjøp: 4000
Motk.varekj.: 4009 (nullstiller kjøp)
Beh.endr.: 1460 (flytter det til lager)
Forbruk av varer:
Beh.endr: 1460 (ut fra lager i regnskap)
Vareforbr.: 4090
Eksempel på kun belastning av prosjekt:
Forbruk av varer:
Vareforbr.: 4090 (med dim aktivert på konto)
Beh.endr: 4091 (uten dim aktivert på konto)
Ved  fakturering brukes Kontraktstype Løpende fakturering, men også delfakturering. Delfakturering kan være aktuelt dersom kunden skal forhåndsbetale for deler som må kjøpes inn for utførelse av serviceoppdraget.
Oppsett under Servicegruppe styres det hvilken salgskontoer som skal benyttes ved fakturering (overstyrer salgskonto fra delfaktureringsvare fra firmaoppsett).