Zirius Hjelp ERP

Vareoverføring

0 views 0

Vareoverføring brukes for å flytte en vare fra et lager/lokasjon til en annen.

Rutiner i bildet

  • Velg Fra Hovedlager
  • Velg Til Hovedlager
  • Legg inn vare eller søk etter vare med F9.
  • Angi fra lokasjon og til lokasjon, antall og bekreft linje.

Godkjenn: oppdaterer vareoverføring.
Utskrift: skriver ut en vareoverføringsliste.
Godkjenn utskrift: godkjenner utskrift slik at vareoverføring ikke kommer med på nytt neste gang listen kjøres ut.