Zirius Hjelp ERP

Varejustering

0 views 0

Varejustering benyttes til å justere varer inn og ut av lager uten at det skal tilknyttes en faktura for varekjøpet.  Varekjøp skal registreres fra Innkjøp i Zirius dersom varemottaket skal knyttes til faktura for varekjøpet.

Rutiner i bildet:

Hovedlager: Valg av hovedlager vare skal justeres inn på.

Justeringstype: Nedtrekksmeny hvor det velges hvilke type justering som skal foretas. Tabellen inneholder alle justeringstyper som eksisterer i Zirius, og per i dag er det kun teksten for justeringstype som endres på varebevegelsen hvis det velges en annen justeringstype. Ellers fungerer de helt likt.

Varenummer: Legg inn varenummer, EAN/GTIN eller søk etter vare med F9. Det er kun lagerstyrte varer som kan justeres. Varenavn tilknyttet varenummer vises.

Lokasjon: Er det lagt inn en fast lokasjon på varen i varekortet, mot hovedlager som er valgt, vil den lokasjonen komme opp. Ellers vil standard lokasjon som er knyttet mot hovedlager komme opp som forslag. Er det ikke lagt inn en fast lokasjon på varen, vil det komme opp en melding at varen ikke er opprettet på valgt lokasjon. Svar Ja for at du ønsker å opprette valgt lokasjon som Fast lokasjon.

Enhet: Henter enhet som ligger som basisenhet på varen.

Innkjøpspris: Innkjøpspris på vare hentes som standard forslag. Endres innkjøpspris i varejustering vil ikke innkjøpspris på vare bli oppdatert. Les mer lengre ned på siden,  for bruk av negativt antall.

Antall: Antall som skal justeres inn eller ut fra lager. Skal det justeres ut fra lager er det bare å registrere antall med minus (-) som fortegn. Justeringstype styrer ikke fortegn på innleggelse av antall. Les mer lengre ned på siden,  for bruk av negativt antall.

Beløp: Sum innkjøpspris * antall.  Det er mulig her å angi Beløp i stedet for Innkjøpspris, da vil Beløp / antall gi innkjøpsprisen. Endres innkjøpspris i varejustering, blir ikke innkjøpspris endret på varen. Innkjøpspris fra varejustering blir lagt til FIFO tabell som grunnlag for kostpris for varen.

Beskrivelse: Legg inn beskrivelse for varejusteringen.

bekrefter linje og legger den ned i registrerte, men ikke godkjente varejusteringer. Det er ikke mulig å endre registrerte justeringer, og skal innlagt verdi endres må det registreres ny linje for verdi justering skal endres med.

Godkjenn: Godkjenn nede i høyre hjørne godkjenner innlagt varejusrering og oppdaterer lagerstatus og lager varebevegelse.

Utskrift: Utskrift av listen kan benyttes før Godkjenn og Godkjenn utskrift.

Godkjenn utskrift: Listen over Varejusteringer vil fylle seg opp helt til Godkjenn utskrift blir kjørt. Da blir det satt et flagg for utskrevet på varejusteringen, som gjør at den ikke kommer med ved neste Utskrift. Trykkes det direkte på Godkjenn utskrift uten at Utskrift er kjørt først, vil Utskrift ikke gi noe utskrift.

Justere varer ut av lager.

Ved bruk av negativt antall blir varen justert ut av lager.  Kostpris som benyttes for å gi rett lagerverdi hentes fra FIFO telleren, og derfor blir feltet låst ved linjeregistrering. Logikk for beslutning om hvilke FIFO verdi som benyttes for justeringen skjer ved oppdatering, så det som vises i oversikten vil være 0,00 på kostpris. Dagbokslogg, men også Bevegelser på varekortet vil vise hvilke FIFO verdi som ble benyttet ved lagerjusteringen.