Zirius Hjelp ERP

Eksempel på rutine ved ny ordre

0 views 0

Hvordan en ordre registreres er avhengig av ønskede funksjoner for firma som bruker ordremodulen. Derfor finnes det ikke en fasit som passer alle, men under beskrives en enkel flyt på vare med varelagerstyring, og varen finnes på lager.  Fra Ny kundeordre til ferdig faktura.

Start med Ny ordre, angi kunde og vare

Velg Lagre og Lukk, så legger ordren seg under status Ordrekladd med leveringsstatus Rød. Nede til høyre i bildet er valg for å overføre ordren til neste status, eller høyreklikk på ordren så vises en meny som også inneholder Overfør, hvor du kan velge hvilke status du ønsker å flytte ordren til.

Nederst til venstre i bildet finnes  , bruk denne for å tilpasse hvilke kolonner som skal vises i oversikten.

I eksemplet her hopper jeg over Godkjent ordre, og går rett til status Fakturagrunnlag

Da endres leveringsstatus til Blå, som betyr at behov fra ordrelinjen har blitt automatisk reservert til ordren fra lagerbeholdningen.

Ordre i status Fakturagrunnlag er klare for fakturering. Fra Fakturagrunnlag er det mulig å endre fakturadato, men det er også mulig å overføre ordre tilbake til for eksempel Ordrekladd hvis du ikke ønsker å ferdigstille ordren. Selve faktureringen skjer når ordren overføres til status Utskrevne faktura.

Etter overføring til Utskrevne faktura er det ikke mulig å gjøre endringer på ordren, fordi ved overføring til Utskrevne faktura sendes også fakturaen ut til kunde, avhengig av forsendelsesmetode som ligger på ordren.

For å se hvilken forsendelse som ligger på ordren kan du åpne ordren, og se på fanen Forsendelse. Fanen forsendelse vil være fargekode med blått dersom det er registrert en forsendelse på ordren, og for å se hvilken type kan du klikke på Forsendelse.

Ordrene blir liggende under Utskrevne faktura inntil du kjører .  Ved fakturaoppdatering blir regnskap, statistikk og reskontro oppdatert.

Har du gjort en feil på en faktura som ligger under status Utskrevne faktura, må du først kjøre fakturaoppdatering. Ved fakturaoppdatering legges fakturaen til fakturahistorikk og herfra kan du enkelt kreditere den fakturaen som var feil. Kreditgrunnlaget legger seg til status Ordrekladd og derfra kan du enkelt sende kunde en kreditnota ved å overføre til status Utskrevne faktura.

Dette er en beskrivelse av det enkleste nivået ved ordreflyten. Det er mange muligheter til å styre hvordan flyten skal fungere, og det er selvfølgelig også mulig å registrere en ordre der behov fra ordrelinjen må bestilles inn fra leverandør, enten som nytt innkjøp eller knytte til et eksisterende innkjøp.

Det er også mange muligheter for å tilpasse de forskjellige statusene til egne rutiner, for eksempel for egne plukkerutiner, eller bruk av Consignor integrasjon for adresselapper. Ønsker du råd for beste flyt for ditt behov så ta kontakt med din forhandler.