Zirius Hjelp ERP

Egendefinert KID

0 views 0

Det er mulig å bygge opp egendefinert KID i Zirius.

Rutiner:

  • Nr: Trykk på Ny eller Ctrl+N for å opprette ny egendefinert KID. Nummer tildeles automatisk ved lagring.
  • Navn: Legg inn beskrivende navn på KID.
  • KID format: Her legges selve KID begrepet inn. F angir faktura nummer, K angir kunde nummer og tall settes inn som fritekst. Det er forskjell hvor mange tegn et firma benytter fakturanummer og kundenummer, og antall F og K angir hvor mange siffer som skal tas med i KID formatet. Sjekk i ID tabellen at faktura- og kundenummer ikke overstiger antall siffer som blir angitt i KID formatet.
  • KID lengde: Viser hvor mange tegn KID består av til hjelp ved opprettelse av ny KID.
  • Modulus 10/11: Om KID skal ha kontrollsiffer i Modulus 10 eller 11