Zirius Hjelp ERP

ZiriusKasse

0 views 0

Zirius Kasse

Zirius Kasse er en egen modul, så menyvalget vises kun dersom det er lisens for Zirius Kasse.

Zirius Kasse er fullt integrert med Zirius, og etter ferdig oppgjør på kassen er det tilgang til dagsoppgjøret fra ZiriusKasse. Her vil det ligge Ubehandlede og Godkjente/Bokførte kasseoppgjør, og det er mulig å se selve dagsoppgjørsrapporten (Z-rapporten) ved å høyreklikke på aktuell linje. Les mer om Zirius Kasse

Kasseoppgjør blir automatisk oppdatert til regnskap, gitt kontooppsett fra Betalingsmiddel, og Dagbokslogg viser hvordan bokføringen ble gjort. Hvis ønskelig finnes det valg for å slå av den automatiske bokføringen. Valget Autooppdater dagbok til høyre i bildet.

Det er rutine for å legge ut SAF-T eksport, samt tilgang ajourhold av Betalingsmidler.

Under Rapporter er det tilgang til Lagerstatus, som viser salg/lagerstatus på varer innen oppgitt periode, samt tilgang til oppslag på Kasselogg. Kasselogg er “sladrerull” fra kassen, og her er det gode muligheter for søk og filtrering.

Betalingsmidler

Under Betalingsmidler finnes det oppsett for styring ved de forskjellige betalingsmidlene som er i bruk.  Standard verdier kommer ved installasjon, men det er mulig å tilpasse. Eget betalingsmiddel bør ikke opprettes uten å kontakte din forhandler eller Zirius.
Det er oppsett pr betalingsmiddel, og for oversikt over hva som er registrert som betalingsmiddel benytt . Da vises det i listeform:

Per hvert betalingsmiddel er det oppsett og styring, og det som er nødvendig å sette opp nevnes under.

Det er i hovedsak under Konto det settes opp styring, her skal det legges opp konti og SAF-T kode

Fanen Beløp er for å angi verdier for fast veksel i kassen, dette kan endres etter første kasseoppgjør på kassen. Skal det være forskjellig sum veksel pr kasse må det styres pr kasse.

Betalingsmiddel Bankkort:

Her er det i tillegg til kontooppsettet noen parameter som må aktiveres under Diverse.

  • Beløp kan være høyere … : Når dette aktiveres er det mulig å tilby kunde uttak av kontanter i tillegg til betaling med bankkort. Det styrer også at det kan benyttes forskjellige kort på samme betaling.
  • Betalingsmiddel kan brukes for å tilbakebetale retur: Hvis dette aktiveres kan kunde få penger rett på bankkort ved utbetalings av retur, men det forutsettes at  din BAX-Avtale er aktivert for denne tjenesten.

Salg ved bruk av de forskjellige typer kredittkort, vil bli bokført på konto som står angitt på kredittkortet under Ajourhold-Firma-Kontoer.

SAF-T

Det settes SAF-T kode pr betalingsmiddel, men for SAF-T rapportering må det også legges opp korrekt SAF-T kode pr de forskjellige kontokodene som er i bruk. Les mer om Kontokoder her