Zirius Hjelp ERP

Regnskapsår

0 views 0

I Zirius er det kun behov for å bokføre årsoppgjørsdisposisjoner og avslutte år, som gjøres under Regnskapsår. Ved avsluttet år kommer det et varsel dersom året er avsluttet, hvis det føres poster på avsluttet år i dagbok.  Det er mulig å åpne et år igjen for å føre på avsluttet år etter eget behov. Zirius har ingen rutine for Årsavlutning, fordi det er er ikke behov for det.

Rutiner i bildet:

Avslutte år: Setter Siste avsluttede regnskapsår og Inneværende regnskapsår et år frem hver gang den blir trykket på.
Angre: Setter Siste avsluttede regnskapsår og Inneværende regnskapsår et år tilbake for hver gang den blir trykket på.
Fil til Finale Årsoppgjør: Leser ut hovedboksposter på valgt regnskapsår til valgt fil på harddisk.