Zirius Hjelp ERP

Brukerkobling

0 views 0

Gå til Fil-Zirius Portal og velg fanen Brukerkobling. Brukere som finnes her er tilsvarende brukere opprettet under Brukeradministrasjon. Ved hybridløsning, Zirius tilknyttet Zirius Portal skal brukere opprettes fra Brukerkobling.

En bruker på Zirius Portal må være registrert med en e-postadresse. Det er e-postadressen som blir brukernavn ved login. En e-postadresse er unik brukerID, samme e-postadresse kan ikke benyttes flere ganger.

BrukerID som benyttes som synkroniseringsbrukerID (feks admin@domene.no) mellom Zirius og Zirius Portal skal ikke benyttes som annet enn synkronisering, det må  ikke gjøres noen endringer på roller/rettigheter for denne brukeren.

Opprett en bruker: En bruker kan opprettes direkte i oversikten. Angi SelgerId, Navn og e-postadresse, og etter du har lagt inn dette, høyreklikk og velg Inviter/Opprett.  Neste dialog er for å angi rettigheter bruker skal ha på Zirius Portal. I eksemplet under har bruker Rolle: Ansatt og kun rettighet til Attestasjon. Hvilke rettigheter bruker settes til her, styrer tilgangen til moduler på Zirius Portal.


Trykk Opprett brukere så opprettes bruker på Zirius Portal og det vises i Brukerkobling hva brukeren har rettigheter til. Bruker får en e-post med informasjon og med link til login på Zirius Portal. Linken inneholder et systemsatt passord for brukeren, og bruker blir derfor logget direkte inn på Zirius Portal når de trykker på linken. Ved første login kommer bruker til en side for å angi eget nytt passord. Det anbefales at bruker oppretter et passord som inneholder både tall, tegn og bokstaver.

Roller:  Fra nedtrekksmenyen vises de forskjellige rollene. Bruk Ansatt for tilgang til vanlig bruk. Rolle Prosjektleder er for å kunne registrere og godkjenne timer på andre ansatte, men ikke endre på oppsett eller firmaopplysninger i Zirius Portal. Rolle Administrator vil få tilgang til mer oppsett og innstillinger. De andre rollene er tilpasset spesiell bruk/tilgang.

Legg til rettigheter på en eksisterende bruker

Rettigheter pr bruker vises fra oversikten, under har bruker rettigheter til alle moduler.


For å endre rettigheter klikker man i feltet for for å skru av og på rettighet for aktuell bruker.

Ta kontakt med din forhandler for mer informasjon om Brukerkobling.