Zirius Hjelp ERP

Hvitvaskingsloven og nye krav til bankene

0 views 0

Nye krav til banker 
Fra 1. desember 2020 innføres nye krav om at banken skal “kjenne” den som betaler fra bankens kontoer, samt at vedkommende må ha godkjenningsrett for aktuelle kontoer. Dagens løsning med betalinger direkte fra økonomisystemet gjør ikke bankene i stand til å tilfredsstille lovkravene i hvitvaskingsloven, og derfor bygger bankene om sine løsninger.

Endringen kommer fra et EU direktiv,  Anti Money Laundering (AML).  Når banken konverterer til denne formen på betalingstjenesten, vil bankens navn vises med AML i tillegg til banknavnet i Zirius.  Zirius OnlineBank med AML, betyr at betalinger til banken må godkjennes ved BankID fra Zirius.

Det innebærer:

  1. Alle som skal betale direkte fra Zirius må være registrert som bruker i nettbankavtalen, og bruker må ha BankID.
  2. De som skal godkjenne betalinger i økonomisystemet, må ha godkjenningsrett på aktuelle kontoer i nettbankavtalen.

I første omgang gjelder dette kunder av DNB og Sparebank1, mens Nets kommer i løpet av året, og Nordea avventer. Les informasjon fra bankene her:  DNB eller Sparebank1 eller ta kontakt med din bank for mer informasjon og nærmere beskrivelse.

Zirius OnlineBank med DNB eller Sparebank 1 (direkteintegrasjon)

Dette må du gjøre av forberedelser
DNB eller Sparebank 1 med ettergodkjenning idag
DNB: Dersom du idag ettergodkjenner utbetalinger i nettbanken, må du bestille endring av avtalen hos din bank. DNB har egen bestillingsside for dette.

SpareBank 1 Gruppen konverterer alle avtaler til AML formatet, og etter den konverteringen er gjort, vil alle kunne godkjenne betalinger uten ettergodkjenning. Forutsatt at du pålogget i nettbanken, har godkjent ny AML avtale fra SpareBank1. Husk å avklare med banken at de brukerne som skal godkjenne utbetalinger har nødvendige rettigheter i nettbanken.

DNB eller Sparebank 1 uten ettergodkjenning idag
Zirius konverterer integrasjonen til AML, slik at det eneste du må gjøre er å sikre at de brukerne som skal sende utbetalinger har BankID, og er registrert i banken med nødvendig rettighet for aktuelle bankkonti. Du må ha tilstrekkelige rettigheter for å kunne sende en utbetaling uten å måtte logge inn for ettergodkjenning i etterkant. For SpareBank1 er forutsetningen at du, pålogget i nettbanken, har godkjent ny AML avtale fra SpareBank1.Ta kontakt med den din bank for å få tildelt nødvendige rettigheter for din bruker på aktuelle bankkonti.

Nets avtale for direkteremittering på bankkonto tilhørende DNB eller Sparebank 1
Grunnet de nye kravene i hvitvaskingsloven må du endre til direkteintegrasjon med DNB eller Sparebank 1, slik at denne er aktiv før 1/12/2020.
Årsak:
DNB sier de ikke lenger vil akseptere utbetalinger som kommer via Nets etter 1/12-2020.
Sparebank 1 sier de ikke lenger vil akseptere utbetalinger som kommer via Nets etter 1/12-2020.

Bestill OnlineBank med DNB

Bestill OnlineBank med SpareBank 1