Zirius Hjelp ERP

AvtaleGiro

0 views 0

AvtaleGiro er en tjeneste for automatisk betaling av faste regninger fra privatpersoner til bedrifter. Med AvtaleGiro besørger banken at regningen betales direkte fra bedriftens konto på forfallsdato. Dette betyr en mer effektiv rutine for innkreving av regninger, og bedre grunnlag for likviditetsstyring ved at fordringene kommer raskere, og mer forutsigbart, inn på konto.

Hvordan komme i gang med AvtaleGiro:

Opprett avtale:
Kontakt din bank for å tegne avtale om AvtaleGiro. Ved overgang fra annet system må det tegnes ny avtale med ny AvtaleID for å ikke blande forsendelser.

Firmaoppsett (Ajourhold og Forsendelse):

ForsendelsesMetode:
Velg Lokal fil og legg inn Standard katalog hvor AvtaleGiro fil skal leses ut. Det bør ikke krysse av for automatisk forsendelse.

ForsendelsesFormat:
Velg Avtalegiro og legg inn KundeenhetID og Avtale Konto du har fått fra bank. Legg inn Kundeenhet id uten ledende nuller. Hva som er kundeenhetID varierer fra bank til bank. Det er Nets som oppretter selve avtalen, så se hva som står som kundeenhetID på din avtale.

Importer alle opprettede avtaler:
Det kan bestilles en fil fra banken med alle avtaler som er opprettet på tegnet avtale. Denne filen importeres under AvtaleGiro Innlesning i Ordremodulen. Ved import opprettes det forsendelsesmetode AvtaleGiro på kunder som har tegnet avtale i mappen Forsendelse på kunde.

Importer nye/slettede avtaler via OCR innlesning:
Betalte poster importeres ved hjelp av Regnskap -Innbetalinger, og nye eller slettede avtaler følger til vanlig med OCR fil. Er det med en ny avtale eller slettet avtale vil bildet for AvtaleGiro Innlesning åpnes for å godkjenne nye avtaler.

Generere AvtaleGiro fil:
Er det opprettet forsendelsemetode på kunde vil det ble generert en forsendelse jobb automatisk ved utskrift av faktura. Forsendelse leses ut fra Ordre- Forsendelse. Velg Utboks, trykk på høyre musetast på AvtaleGiro mappen og velg Generer Jobb. Det blir laget en fil på katalogen som er angitt i oppsettet på alle forsendelser som lå i mappen.