Zirius Hjelp ERP

Lagerstatushistorikk

0 views 0

Gir oversikt over lagerbeholdning idag, eller for angitt dato. Gir også godt grunnlag for å analysere utvikling lagerbeholdningen.

Verdi: Lister varelager pr idag, eller angitt dato. Bruk filtreringsvalgene til å vise status på varegruppe eller kontokode.

Verdi Graf:

Beholdningssnapshot: Ta snapshot av beholdningen for eksempel som en rutine ved månedsslutt, og bruk snapshop som grunnlag for visning i graf.

Beholdningssnapshotgraf: Gir visning av utviklingen basert på snapshot som er tatt gjennom perioden.

Lagerbeholdning, verdi og fortjeneste:  Gir detaljer for varens omløpshastighet og fortjeneste i perioden. Hvilke kolonner som vises kan styres per bruker som vanlig, ved å bruke    øverst til høyre i tabellen.

Her vises verdier i forhold til salg av varen.

Ant. før: Antall på lager før perioden det spørres på.

Oms.tid lager =Omløpshastighet.

Ant. etter: Sum antall etter salg og mottak i perioden

Salg: Sum salg

Kost: Sum kost basert på FIFO

DB= DekningsBidrag i kr

DG = DekningsGrad i %

Ant. mottatt: i perioden

På lager er sum Disponibelt lager -Ledig beholdning, og i tillegg det som er tilgjengelig i Innkjøp pr idag