Zirius Hjelp ERP

Elektronisk signering av ordrebekreftelser

0 views 0

Få ordrebekreftelsen signert elektronisk av kunde. Da følger den signerte ordrebekreftelsen med ordren når fakturaen oppdateres, og kan hentes opp igjen når man ønsker fra Fakturahistorikk.  Sett opp en forsendelsesjobb for ordrebekreftelser på kunden, så blir den signerte ordrebekreftelsen automatisk sendt til kunde.

Det er tilsvarende muligheter for elektronisk signering fra Zirius Kasse.

Ta kontakt med din forhandler for mer informasjon om løsningen for elektronisk signering av ordrebekreftelser. Det kreves en installasjon av nødvendig program for å komme igang. Se mer om installasjon og klargjøring her.

Beskrivelser for bruk av elektronisk signering

Under følger en beskrivelse for bruk av signeringspad for signering av ordrebekreftelser under Ordre/Klargjøring.

Høyreklikk på ordren og velg Ordrebekreftelse, så kommer det et nytt valg Signering.

Velg Signering, så vises nytt bildet:

Be kunden signere på signeringspad, og etter kunden er ferdig, velg Hent signatur.  Velg Lagre og Lukk så legges det en signert ordrebekreftelse til kundeordren. Den signerte ordrebekreftelsen kan når som helst hentes opp igjen fra høyreklikk-Dokumenter- Ordrebekreftelse

Se eksempel:

Ønsker du å se signeringen før Lagre og Lukk, er det raskt å få en visning av ordrebekreftelsen med signatur ved å velge Åpne i eksternt program øverst til høyre, da åpnes det en .pdf som visning:

 

Det er også mulig å få vist ordrebekreftelsen direkte i selve rammen, ved å endre på zoom innstillingene fra 1% til 100% og så velge Tilpass bredden/høyden

Husk Lagre og Lukk for å lagre den signerte ordrebekreftelsen.  Ble signaturen ikke lesbar/eller skal gjøres på nytt, velger du ikke Lagre og Lukk, men ber kunden signere en gang til, og velger pånytt Hent signatur.

En signert ordrebekreftelse kan når som helst hentes opp fra Fakturahistorikk, for visning, og med mulighet til å sende per e-post til kunde rett fra visningen. Det er også lagt til rette for at en ordrebekreftelse kan sendes kunde automatisk, ved å opprette en forsendelsesjobb for ordrebekreftelse på kunde.