Zirius Hjelp ERP

Bankavstemming Online

0 views 0

Online Bankavstemming

Bruk av Bankavstemming Online forutsetter at Online Bank er aktivert og Zirius  versjon 4.0. I din bankavtalen må det også aktiveres at du ønsker å motta kontotransaksjoner. Har du dette på plass er det enkelt å komme igang. Ta kontakt med din bank hvis du er usikker på hva du har aktivert i egen avtale.

Innstillinger

Første gangen må det sette opp litt innstillinger for hva du ønsker for din avstemming. Velg innstillinger for oppsett på bankavstemming

Ta stilling til:

  • Beløpsrense for avrunding
  • Grense for dager, der det er avvik på dato mellom banktransaksjoner og posteringen i hovedbok
  • Konto for renter
  • Konto for gebyr
  • Mellomkonto

Rutine i bruk

Trykk på Generer så hentes kontotransaksjoner fra bank og poster fra aktuell hovedbokskonto.

Fra høyreklikk har du valg for føre banktransaksjoner mot annet.