Zirius Hjelp ERP

IB

0 views 0

Innleggelse av inngående balanse (IB)

Skal det legges inn en åpningssaldo i Zirius må det gjøres i inngående balanse (IB)

.

Felter i for registrering av Inngående balanse:

  • År: Regnskapsår inngående balanse skal legges inn på. Periode blir 0.
  • Bilagsnr: Bilagsnummer til inngående balanse.
  • Reskontro: Hvis det skal føres en åpningsbalanse mot kunde eller leverandør må det gjøres på hvert enkelt reskontronummer. Legges det inn et kunde eller leverandørnummer hentes hovedbokskontonummer frem automatisk. Det er regnskapsteknisk feil å legge det direkte på hovedboksnummer for kundefordringer og leverandørgjeld, da blir det differanse mellom reskontro og hovedbok.
  • Refnr.: Referansenummer til åpne poster på kunder og leverandører. Skal det ikke føres mot reskontro er det bare å trykke Enter forbi disse to feltene og gå direkte til Konto.
  • Konto: Hovedbokskontonummer det skal legges inn åpningssaldo på.
  • Navn: Hentes enten fra reskontonavn eller hovedboksnavn.
  • Bilagsdato: Bilagsdato på inngående balanse.
  • Forfallsdato: Forfallsdato på inngående balanse.
  • Mengde: Det kan legges inn åpningssaldo på mengde også hvis det skal registreres mengde på en hovedbokskonto.
  • Beløp: Beløp angis i pluss og minus og ikke som debet/kredit som under vanlig bokføring.

Utskrift: Utskrift av kontrolliste på innlagte IB bilag.

Oppdater: Oppdaterer førte IB poster og overfører dem direkte til hovedbok. Alle dagbøker for alle brukere må være oppdatert for å kunne kjøre Oppdatering av innlagt IB.