Zirius Hjelp ERP

Poster uten bilag

0 views 0

Det kan krysses av på Bilagsart at alle bilag på art skal ha et dokument tilknyttet. Dersom Krever elektronisk bilag er satt aktivt på bilagsarten kan Poster uten bilag kjøres, for å finne bilag som ikke er knyttet til et dokument.

Her kan det legges inn nytt dokument ved høyreklikk på bilaget.