Zirius Hjelp ERP

Tilgangskontroll

0 views 0

Tilgangskontroll skrus av/på her. For å kunne ta i bruk tilgangskontroll må det aktiveres her. Opprett Brukergrupper og så legg Rettigheter på Brukergruppen. Bruker tilknyttes Brukergruppe i Brukeradministrasjon. Hvis tilgangskontroll ikke skal brukes kan det skrus av her.