Zirius Hjelp ERP

Lager -Lokasjon

0 views 0

Alle lagerstyrte varer i Zirius må knyttes mot et lager og lokasjon, og ved opprettelse av ny klient blir det automatisk opprettet standard hovedlager og lokasjon som varer kan knyttes mot.

Vareregisteret til Zirius er ikke knyttet mot et lager, men et eller flere lager – lokasjon kan knyttes mot en vare.

En selger kan knyttes mot et lager, ser Brukeradministrasjon

Nytt hovedlager og lokasjon opprettes ved å markere Lager (toppnivå i trestruktur) og trykke enten på Nytt lager,  eller Ny lokasjon.

Felt på Hovedlager:

Navn: Beskrivende navn på hovedlager. Nummer blir automatisk tildelt ved lagring av hovedlager.
Adresse 1 – 3: Informasjons felt som kan benyttes i utskrifter.
Postnr / -sted: Informasjons felt som kan benyttes i utskrifter.
Telefon / faks: Informasjons felt som kan benyttes i utskrifter.
Kontaktperson: Informasjons felt som kan benyttes i utskrifter.
E-post: Informasjons felt som kan benyttes i utskrifter.
Fast lokasjon (ellers flytende):
Standard lokasjon
: Knytter hovedlager til en fast lokasjon som automatisk blir valgt ved innmelding av varer, hvis ikke annet er angitt på varen.

Felt på Lokasjon:

Hovedlager: En lokasjon må knyttes mot et hovedlager. Nedtrekksmenyen inneholder alle hovedlager som er opprettet.
LokasjonsID: Kan angis, men må være unik. Ved å la feltet stå blankt vil systemet tildele neste ledige ID.
Navn: Beskrivende navn på lokasjon. LokasjonID blir
Høyde / Bredde: Kun informasjonfelt per i dag, men kan brukes i utskrifter.
Volum / Vekt: Kun informasjonfelt per i dag, men kan brukes i utskrifter.
Maks antall: Kun informasjonfelt per i dag, men kan brukes i utskrifter.
Sperret: Ikke aktiv.

Varelagerstyring krever Lager og Lokasjon på varen, men dersom det ikke er lokasjonsstyring i bedriften kan en lokasjon markeres som Standard, da legges alle varer på den lokasjonen.