Zirius Hjelp ERP

Produksjon

0 views 0

Produksjon er en lisensstyrt modul som er laget for salg av egenproduserte varer – en Produksjonsvare. En produksjonsvare opprettes basert på forbruk av andre varer, timer eller tidsbruk for anleggsmaskin. Dette forbruket kan også kalles produksjonsoppskrift for Produksjonsvaren. Ta kontakt med din forhandler dersom du ønsker mer informasjon om Produksjonsmodulen.

Det er samlet kost fra produksjonsoppskrift som blir kostpris på selve Produksjonsvaren når denne selges.

En Produksjonsvare kan opprettes som en serienr vare, og med opprettelse av Batch pr produksjon. Produksjonsoppskriften inneholder styring pr serienummer

Produksjonsvare må opprettes som en vare, aktivert som Produksjonsvare. Skal det være serienr/batch på Produksjonsvaren må disse feltene også aktiveres.

I bildet under er Produksjonsvaren uten Serienr/Batch

Når du har aktivert Produksjonsvare dukker det opp en egen fane i varekortet – Produksjon. Gå til denne fanen og velg Opprett Ny for å lage en produksjonsoppskrift for Produksjonsvaren.

Her kan du gi produksjonsoppskrift ett Navn, og angi Tidsangivelser og minimum antall. Tidsangivelser og minimum antall brukes pr nå kun som informasjonsfelter. Selve oppskriften opprettes ved å legge til det som er nødvendig for Produksjonsvaren. Legge til Varer, Timer og eventuelt  Anleggsmiddel.  Kostprisen som hentes fra de forskjellige behovene, hentes fra henholdsvis varens kostpris, kostpris på Lønnsart, og på Anleggsmiddel angitt timepris for Produksjon .

OBS, varer som legges til i en produksjonsoppskrift må ha kontokode som inneholder konto for Beholdningsendring, dette for å beregne korrekt varekost på Produksjonsvaren ved Utfør Produsjon.

Når produksjonsoppskrift er klar kan du starte Produksjon fra hovedmeny Varer – Produksjon.

Produksjon

Fra Forslag, angi Produksjonsvaren i feltet varenr, og hvor mange du ønsker å produsere under Antall – lagre linjen så legges den til.

Når du markere Produksjonsvaren så vises produksjonsoppskriften nederst i bildet. I forhold til råmateriell (varer), så vises i tillegg antall som medgår av varen, hva som er lagerstatus.

Trykk Godkjenn forslag så flyttet produksjonsvaren over til Under arbeid, og varer /timer /anleggsmidler legges til i henhold til produksjonsoppskriften. Dersom materiellforbruk inneholder Serienr. vil det bli reservert tilhørende serienr.

Fra Under arbeid: Ser alt OK ut velger du Utfør, og så skjer det automatisk bokføring at de forskjellige kostnadene, og det legges til beholdning på Produksjonsvaren med korrekt kostpris.

Dersom Produksjonsvaren skal være med Serienr må dette registreres ved Utfør, dersom Batch er aktivert på Produksjonsvaren vil det opprettes Batchnr automatisk.