Zirius Hjelp ERP

Innkjøp

0 views 0

Her finnes tilgang til rutiner og grunndata relatert til innkjøp og varemottak.

Hovedfuksjoner:
Innkjøp

Tilleggsrutiner:
Innkjøpshistorikk
Innkjøpsanalyse

Grunndata og oppsett:
Merke
Leveringsdatoårsak