Zirius Hjelp ERP

Bankavstemming

0 views 0

Rutine for å legge ut transaksjoner for valgte bankkontoer til system for bankavstemming.  Ta ut fil, legger filen legges til angitt område,  på dette formatet:

Org.nr;Kontonr;Bilagsdato;Bilagsnummer;Bilagstekst;Beløp