Zirius Hjelp ERP

Kontoer

0 views 0

I Kontoer settes det opp hovedbokskontoer som benyttes ved bokføring. Eksempel er hovedbokskonto for kunder, leverandør, feilføring, øresavrunding og moms kontoer. Det er derfor viktig å sjekke oppsett her før første bokføring kjøres.

Det er lettere å få en oversikt og redigere kontoer ved tabellvisning ,  da vises fullstendig liste over systemstyrte firmakontonr, og det er mulig og selv endre til aktuelle hovedbokkonti dersom det er ønskelig.