Zirius Hjelp ERP

Kontogrupper

0 views 0

Kontogruppe styrer grupperingen av kontoplanen ved utskrift av resultat og balanse. Det er mulig å knytte kontoplanen mot en felles gruppe hvis det ikke er ønskelig med en inndeling, og det kan opprettes egne grupper hvis det er ønskelig.

Rutine for opprettelse av ny kontogruppe:

Sett markør på nivået over det nivået du ønsker å opprette en ny kontogruppe på, og trykk på Ny knappen øverst til venstre.

Da kommer det opp hvilken hovedgruppe den nye gruppen Tilhører, og det kan legges inn Nr på ny gruppe, beskrivende Navn, Kontotype og Konto fra/til (til bruk for automatisk valg av kontogruppe ved opprettelse av ny konto). Husk at Nr ikke kan være brukt fra før, heller ikke i en annen kontogruppe så sjekk dette hvis du ikke får lagret.

Les inn standard kontogruppe: Det er gjort endringer på standard kontogruppe inndeling på mal oppsettet, og det er anbefalt å kjøre Start på Les inn standard kontogruppe hvis det ikke er bygd opp en egen kontogruppe inndeling. Da vil den bli overskrevet.