Zirius Hjelp ERP

Ajourhold

0 views 0

Ajourhold inneholder oppsett og innstillinger for klienten. Registeret er inndelt i mapper tilknyttet modulen innstillingene tilhører.

Nyttige register å sjekke under Ajourhold ved opprettelse av ny klient:

  • Opprette nye selgere/ansatte under  System- Brukeradministrasjon.
  • Legge inn bankkonto som skal vises på faktura  under Firma- Bankkonto.
  • Sette opp firmaopplysninger som adresse og kontaktinformasjon under Firma – Firma.

Ved ny klientinstallasjon kan det også være nyttig å se på oppsett under Klient Innstillinger.