Zirius Hjelp ERP

AvtaleGiro innlesning

0 views 0

I AvtaleGiro innlesning kan det leses inn komplett avtaleliste over alle som har tegnet avtale. En slik liste må bestilles spesielt fra banken. Ved innlesning av nye avtaler opprettes det automatisk en forsendelse jobb på kunden i fanen forsendelse.

Alle fakturaer på kunde vil da bli sendt via AvtaleGiro.

Rutiner:

Slette alle jobber: Sletter alle AvtaleGiro jobber på alle kunder, slik at det er klart for å importere en komplett ny avtaleliste fra banken.

Forsendelsesmetode: Det må velges forsendelsesmetode for nye avtaler skal opprettes. Standard er at AvtaleGiro blir lest ut til fil, for så å bli importert i nettbanken. Velg Lokal fil og angi katalog filen skal legges til. Zirius styrer filnavn for ut-fil.

Bla gjennom: Åpner bilde for å finne fil som skal importeres. Det er kun komplett avtalefil som skal importeres i AvtaleGiro Innlesning. Når fil er valgt vil avtaler fra fil vises i Hendelser tabellen.

Godkjenn: Starte innlesning av avtaler fra valgt fil.