Zirius Hjelp ERP

Regnskapsoppdatering

0 views 0

For å overføre førte bilag til hovedbok og reskontro må det kjøres en regnskapsoppdatering.

Valg i Regnskapsoppdatering:

Dagboksoppdatering:

Starte regnskapsoppdatering: Normal bruk er å starte oppdateringene i rutinen Bokføring,  etter at poster er registerert under Bokføring, men regnskapsoppdatering kan kjøres fra dette menypunktet også.
Utskrift av dagbok: Er Utskrift av dagbok valgt blir det automatisk skrevet ut en dagboksutskrift over postene som skal bli oppdatert. Det er ikke noe krav å skrive denne ut, og er derfor kun for egen kontroll.
Utskrift revisjonsjournal: Denne utskriften er pliktig å ha skrevet ut på papir, og bør kjøres ut ved jevne mellomrom. Utskrift Revisjonsjournal skriver ut alle poster siden siste journalutskrift.
Utskrift av revisjonsjournal historikk: Bilagshistorikken lagrer alle opplysninger som kommer ut på revisjonsjournalen, og derfor er det mulig å skrive ut en journalkopi for alle journalutskrifter som er kjørt i Zirius. Velg revisjonsjournalnummer du ønsker skrevet ut,  og trykk start.