Zirius Hjelp ERP

Timer

0 views 0

Timer/ lister

I Time kan det registreres timer som skal knyttes mot ordre eller kun mot dimensjoner. Det er rutiner for utskrift av timelister og overføring til lønnssystem. Skal det føres timer mot ordre, må det legges inn en Timevare under Klient Innstillinger -Timer.

Timer kan samles inn fra følgende rutiner:

  • Fra ordre: Time ikon i ordrebildet eller ved høyreklikk på ordre.
  • I Prosjekt: Inne på et prosjekt eller i Prosjektoversikt.
  • Timer  registrert på Zirius Portal hentes inn ved Globus.
  • Funksjoner for Zirius app for Timeregistrering vises ved de grønne ikonene.
  • 3 Part’s løsninger: Se integrasjoner 
  • Timer som er importert inn til Zirius og som skal brukes som grunnlag for Zirius Lønn må sendes Zirius Portal ved Globus ikonet.

Timer / Lister viser :

Timeregistrering:
Det er mulig å registrere timer direkte på en ordre, eller direkte under Timeregistrering. Timeregistrering passer best hvis det skal registreres timer hurtigløpene ut fra timelister, hvis det er timer uten tilknytning til ordre. Registreringsbildet fungerer på samme måte som ved registrering av timer direkte på en ordre, bortsett fra at her er feltet Ordrenr åpent.

Dimensjoner må velges før timen blir ferdig registrert, og det er mulighet å gjøre korreksjoner ved å markere linje og fra høyreklikk velge Endre.
Etter Godkjenning av timer er det begrenset hva som kan korrigeres (kun fakturerte timer, salgspris og rabatt).

Vis kun ikke godkjente linjer og Vis kun timer knyttet til ordre, er valg som kan krysses av eller på, for å forbedre oversikten over registrerte time linjer.

Timer ikke godkjent:
Oversikt over alle registrerte timer som ikke er godkjent. Kan brukes til å finne nye timer som er kommet inn og som må godkjennes.
Det er ikke mulig å redigere timer i visningen.

Timelister:
Oversikt over alle godkjente timer som ikke er godkjente og overført til eventuelle eksterne programmer. I denne fanen ligger det rutine for å eksportere timegrunnlag fra Zirius til Visma Enterprice, H&L eller Payroll. Etter overføringen er ferdig må poster godkjennes ved Overfør til historikk slik at de ikke blir overført på nytt.

Skal timegrunnlag overføres til annet program må det vurderes om  Ekstern lønnsart registreres. Velge Overføre lønnsart til lønnsprogram på lønnsarter som skal overføres.

Timehistorikk:
I timehistorikk kan det kjøres ut utvalg på alle timer som er godkjente i Timeliste. Det er mulig å legge til visning av felter for utvalg ved  .