Zirius Hjelp ERP

Kobling til Zirius Portal

0 views 0

Det er mange former for synkronisering mellom Zirius og skyløsningen Zirius Portal, og administrasjon og oppsett styres fra Zirius. Administrasjon er typisk hvilke moduler som skal være aktive på Zirius Portal og hvilke rettigheter de forskjellige brukerne skal ha.  Hva som synkroniseres er avhengig av hvilke tjenester som er aktivert. Ta kontakt med din forhandler for mer informasjon.

Brukerkobling

Aktivere OnlineBank i Zirius

OnlineBank og klargjøre brukere

Dokumentflyt og Zirius Portal Bilag

Send rapporter fra Zirius til Zirius Portal