Zirius Hjelp ERP

Gruppering av ordretyper

0 views 0

Gruppering av ordretyper

Det er mulig å gruppere ordretyper. Dette kan være aktuelt for bedrifter som ønsker en mer detaljert oversikt over prosess/tjenester. Eksempelet under viser montering av bunad.

Som vist i bilde under er det opprettet en ordetype “Montering av bunad” som vil være hovedfanen i Ordre/klargjøring. Dette kan ses ved at det er huket av for Er gruppe i visningen. Videre blir da ordretypene “klar til bunad”, “ferdig brodert” og “klargjorte bunader” lagt opp med samme ordretypenr som Montering av bunad, under Medlem av gruppe,  underfanene.

Forutsetninger for å opprette en Ordretype Gruppe:

Det er ikke mulig å krysse av for Er gruppe, dersom det finnes ordre i denne fanen.  Opprett derfor en ny Ordretype for ordretypenr som skal være gruppe.

Det er viktig at ordretypen som skal være Er gruppe, ikke er en systemtype.