Zirius Hjelp ERP

Individregister

0 views 0

Individregisteret er et register med produkter det er registrert service på. Opprettelsen av individet skjer automatisk ved registrering av et serienummer til serviceoppdrag. Det innebærer at det er fullt mulig å registrere service på enheter som ikke  finnes i Zirius fra tidligere.
Serienummerregisteret inneholder de varene som er kjøpt og solgt på serienummer i Zirius, mens individregisteret inneholder alle produkter som har vært registrert i servicemodulen.
Et individ kan ha mye informasjon og historikk tilknyttet, og det er gode oppslag på individer fra servicemodulen.
Det er full historikk på individet med tilknyttet aktivitet som ordre/faktura og egenskaper og eierskifte. Det er enkelt å knytte til dokumenter (feks .pdf) eller egne notater som følger individet.
Individregisteret kan deles inn i Gruppe og Type, for å gjøre oppslag/filtrering enklere.
Ved opprettelse av serviceoppdrag på varenavn mobiltlf, med serienummer 3003, danner Zirius individet mobiltlf #3003.

Et individ kan ha mye informasjon og historikk tilknyttet, og det er gode oppslag på individer fra servicemodulen.  Det kan også registreres et registreringsnummer (Reg.Nr) på et individ. Det vises historikk på individet med tilknyttet aktivitet som ordre/faktura og egenskaper. Det er også notater som følger individet.

Et individ kan også være en samling av produkter som utgjør en pakke som er levert, feks en alarminstallasjon som beskrives i individregisteret.

Individregisteret kan deles inn i Gruppe og Type.
Velg Individtype for å opprette en ny type.

Gruppenavn og Typenavn kan benyttes som filterutvalg i oversikten over individer.


Oppsett for hva som vises i oversikten, som filter og kolonner, tilpasses ved .

Oppslag på et individ

Fra et serviceoppdrag er det oppslag på individet. Visningen her tilpasses bruker, og hvilke felt som skal vises velges ved meny nede til høyre i bildet. Det er full historikk på individet, og mulighet for å legge til notater og egenskaper.