Zirius Hjelp ERP

Hurtigtaster i Zirius

0 views 0

I Zirius finner du mange hurtigtaster som lar deg bruke tatstaturet i størst mulig grad. Mange brukere opplever at hurtigtaster ved hjelp av tastaturet gjør bruken raskere, og ikke minst reduserer det slitasje som for eksempel “muse-arm”.

Generelle hurtigtaster

F1 : Åpne hjelp.
F2 : Åpne tabell felt for korreksjon (lik Excel)
Alt+F4:  Avslutter Zirius.
Ctrl+F4: Avslutter modul du står inne på.
F5: Oppdatere bildet du står inne på (f.eks. Dagbokslogg)
F6:  Repeter verdi fra linjen før (f.eks. Ordre-, Materiell-, Timeregistrering og Dagbok)
F7: Skjule / viser hovedmeny på venstre side.
F9: Åpner generelt søkebilde i Zirius.
Ctrl+F9: Setter markør i rutinen for å bytte modul oppe i høyre hjørne. Start å skriv navnet på modulen som skal åpnes og velg aktuell modul pil ned.
F10: Åpner Fil på toppmeny øverst i venstre hjørne.
ESC: Avslutter enkelte rutine bilder.
Ctrl+Enter: Åpner grunnregister på feltet man står inne på. F.eks. kontokode register når man står i kontokode feltet på varen.
Alt+A: Åpner alternativ vare under ordreregistrering i ordrebildet.
Alt+U: Alt + Understreket bokstav åpner rutinen understreket bokstav står på.
Ctrl+K: Åpner kalkulator i antall eller beløp felt. Resultat av regnestykke hentes inn i feltet man står på.
Ctrl+N: Opprette ny i grunndata eller rutine man står inne på. F.eks. ny kunde, vare, ordre
Ctrl+<: Bla til neste mappe i bildet du står inne på (gjelder ikke varebildet)
Alt+<: Bla til forrige mappe i bildet du står inne på.
Delete: Sletter markert linje i enkelte bilder.

Hurtigtast for å starter moduler:

AltGr+F: Åpner Ordre/Klargjøring
AltGr+I: Åpner Innkjøp
AltGr+J: Åpner Kunder
AltGr+K: Åpner Nytt kundebilde
AltGr+M: Å: Åpner Prosjekt
AltGr+R: Åpner Rapporter
AltGr+S: Åpner Regnskapsspørring
AltGr+T: Åpner Mitt område
AltGr+V: Åpner Varer
AltGr+W: Åpner Dokumentflyt
AltGr+Y: Åpner Leverandører

Hurtigtaster Ordre: 

F6: Repeter verdi fra linjen før.
Ctrl+M: Brukes i feltet for varenummer for å endre at beløp skal registreres inklusive moms (brutto beløp).
Ctrl+U: Brukes i feltet for  varenummer for å slå av at beløp skal registreres inklusive moms.
Shift+F9: Åpner bilde for tidligere kjøpte varer på kunde i varenummer feltet i ordre.

Hurtigtast Prosjekt:

Alt+Q : Lukker aktivt bildet innen prosjektmodulen.

Hurtigtaster ved Bokføring:

F4: Åpner bilde for å hente godkjente dokumenter fra Dokumentflyt. Valgt bilde vises under registrering til bilag går i opp (i null) og nytt bilagsnummer blir tildelt. Ctrl+Enter ved avslutning av linje beholder bilagsnummer selv om bilag går i null.
F6 og +: Både <F6> og <+> kan brukes for å hente verdi fra linjen før. <+> ligger på NumLock talltastaturet på mange tastatur og kan være hurtigere å bruke en <F6>.
F9: Standard søk i feltet man står i. F9 i feltet for Ref.nr. for å søke etter åpne poster på kunder eller leverandører. Ctrl+Enter i Debet/Kredit åpner bilde for å skru av/på hvilke register det skal søkes mot (Hovedbok, Kunde, Leverandør) styrt mot hver bilagsart. I tillegg til Hent motpost feltet i Bilagsart oppsett.
END: Kan brukes under føring av bilag over flere linjer. Trykkes det på END i feltet beløp når bilag skal avsluttes (gå i 0) hentes restbeløp/Saldodiff til beløpsfeltet.
Pil opp/ned: Blar frem og tilbake på dagbokslinjen på samme måte som <Tab> og <Shift+Tab>.
Alt+1: Åpner søk på Kunde i Debet eller Kredit feltet.
Alt+2: Åpner søk på Leverandør i Debet eller Kredit feltet.
Alt+3: Åpner søk på Konto i Debet eller Kredit feltet.
Ctrl+Enter (Bilagsnr.): Åpner rutine for å endre teller for bilagsnummer på valgte bilagsart.
Ctrl+Enter (Deb/Kred): Åpner bilde for å slå av/på søk mot register, styrt mot hver enkelt bilagsart.
Ctrl+Enter (Ut linje): Trykkes det på Ctrl+Enter for å avslutte linje avslutter ikke bilag (tildeler nytt bilagsnummer) selv om bilaget går i null.
PgUp/PgDn: Blar opp/ned på bilagsarkivside som er hentet inn i dagbok.
Ctrl+K: Åpner kalkulator i beløpsfeltet.
Alt+K: Åpner valutakalkulator i beløpsfeltet.
Ctrl+M: Kalkulerer bruttobeløp fra et nettobeløp (legger på moms) i beløpsfeltet.

Hurtigtaster Dokumentflyt:

Hurtigtaster i dokumentflyt:
Alt+A: Autobokfør – godkjenner og oppdaterer bilag i regnskap.
Alt+G: Flytter dokument til Godkjent bilag i Arkiv. Ligger da klar for å bli hentet inn i dagbok ved <F4> uten å måtte åpne Arkiv modulen.
Alt+B: Godkjenn og bokfør. Overførerer bilag til bokføring mappen i dokumentflyt for godkjenning til regnskap.
Alt+O: Overfører bilag til dagbok hvis det er behov for ytterligere behandling der.
Alt+E: Åpner utsendelse til attestasjon bildet.
Alt+D: Sender ut bilag til personer som er satt opp i standard attestasjonsmal.
Alt+P: Skriv ut dokument.
Alt+M: Sende markert dokument på epost.
Alt+T: Start OCR tolk på nytt.
Alt+U: Alt+Understreket bokstav på en rutine (), åpner rutinen.
Enter: Editere grunndata.
Insert: Sett inn dokument fra harddisk.
Delete: Sletter markert dokument fra Zirius.

Hurtigtaster på linjenivå:
Ctrl+M: Trekke fra moms i Behandling av bilag.
Ctrl+T: Legge til moms i Behandling av bilag.
Ctrl+K: Åpner kalkulator i beløpsfelt.

Hurtigtaster Arkiv:

F2: Endre navn på markert fil
F5: Oppdater bildet/visning.
Ctrl+A: Markere alle filer i markert mappe.
Ctrl+B: Slå sammen markerte filer.
Ctrl+D: Send markerte bilag til attestasjon fra innboks.
Ctrl+E: Eksporter markerte filer til harddisk.
Ctrl+G: Godkjenn: Arkiver mot allerede registrerte bilag.
Ctrl+L: Splitte sider.
Ctrl+M: Send fil til epost som vedlegg.
Ctrl+O: Endre notat.
Ctrl+R: Sett bilagsart på markerte dokumenter.
Ctrl+T: Kjør tolkning på markerte dokumenter.
Delete: Sletter markerte linjer.

Hurtigtaster Bildevisning:

PgUp / PgDn: Bla oppover/nedover på bilde.
Pil venstre/høyre: Gå til venstre/høyre.
Ctrl+ PgUp/PgDn: En side fremover/bakover.
Ctrl+pil venstre/høyre: Roter til venstre/høyre.
Ctrl+Numpad + / -: Forstørr / Forminsk.
Ctrl+H: Tilpass høyde.
Ctrl+B: Tilpass bredde.