Zirius Hjelp ERP

Sortimentsavtale

0 views 0

Ved bruk av sortimentsavtale på kunde vil varesøk ved ordreregistreringen på kunden bli mye mer oversiktlig for brukeren, fordi varesøkets visning er filtrert i forhold til kundens sortimentsavtale.

Bruk av Sortimentsavtale handler om å knytte varer til en sortimentgruppe, og så knytte sortimentsgrupper til en sortimentsavtale, og til slutt knytte sortimentsavtalen til kunde.

Selve sortimentsgruppene opprettes fra Varer- Grunndata og Oppsett.

I varekortet, under Opplysninger finnes felt for å knytte varen til sortimentsgruppe

Det er mulig å masseendring Sortimentsgruppe fra listevisning av varer. Legg til kolonnen Sortiment gruppe id, marker de varene som skal legges til gruppen og høyreklikk i feltet.

Opprettes det ny vare knyttet til en sortimentgruppe, vil den automatisk bli tilgjengelig i sortimentsavtalen

En vare kan tilhøre en sortimentsgruppe, og en kunde kan knyttes til en sortimentsavtale. Men en sortimentsavtale kan inneholde flere sortimentsgrupper.

Fra kundekortet:

Sortimentsavtale vedlikeholdes fra Kunder – Tilleggsrutiner

Fra Sortimentsavtalen:

I eksemplet over vises 2 sortimentsgrupper, men det er kun Sortiment1 er som er aktiv på avtale nr 11.  De sortimentsgruppene som finnes vil vises som tilgjengelige i denne listen, og det er bare å markere som Aktiv for å legge til en sortimentsgruppe til avtalen.

Når det registreres en ordre på kunden, vil et vanlig frisøk fra varenummerfeltet kun vise de varene som tilhører kundens sortiment. Andre varer som normalt vises blir filtrert vekk.

Tilsvarende ved bruk av F9 for søk, men her vises det også hvilket sortiment det søkes i. Det er mulig her å endre Sortiment her til Alle, og så søke utenfor det som er satt som kundens sortiment.

Ved å angi et varenummer direkte i ordrebildet, vil det bli varslet hvis varen ikke tilhører kundens sortiment. Det er ingen sperre, men et varsel og ved bekreft OK kan varen legges til kundeordren.