Zirius Hjelp ERP

Prisendring

0 views 0

Rutinen Prisendring er et effektiv hjelpemiddel for å styre prisendringer i en fastprisavtale. Hent opp grunnlaget fra eksisterende fastprisavtale, angi fra hvilken dato de nye prisene skal bli aktivisert, og bruk de forskjellige hjelpemidlene til enten masseendring av priser, eller hvis ønskelig angi spesifikt per vare. De nye prisene i fastprisavtalen blir aktive på varene på den datoen som er satt. Les mer om Fastprisavtaler her

Inngangsbildet vises fastprisavtalen som er grunnlag for prisendringen (eks. 113), og datoperioden prisendringen skal gjelder. Den opprinnelige fastprisavtalen (eks. 113) får altså nye priser den 30/10/2018 i dette tilfelle. Skal et eksisterende prisendringsforslag endres, kan det åpnes ved dobbeltklikk, eller Endre til høyre i bildet.

Oversikten viser de aktive prisendingene, og helt til høyre finnes rutiner for Ny prisendring.

Ny prisendring:

Angi navn som beskrivelse, og velg hvilken fastprisavtale som skal endres. Angi dato for når endringen skal tre i kraft, og la den stå Aktiv. Legg gjerne til egen beskrivelse dersom behov. Lagre, så kommer neste bilde:

Her kan det velges om prisene som skal brukes som grunnlag skal være standardpris fra varene, eller om om prisene i fastprisavtalen skal være grunnlag.  Ellers er det andre utvalgsmuligheter for hvilke varer som skal med på ny prisendring. Skal du endre alle prisene på fastprisavtalen lar du feltene stå blanke og velger OK, så vises selve arbeidsbildet for å legge inn prisendringer.

Oversikten her har mange muligheter for tilpasning av kolonner til det som er viktig for vurdering av nye priser.

Tilpassning av kolonner og filtermuligheter gjøres ved bruk av ikon for tabelloppsett 

Legg de kolonnene som ønskes vist over til Viste kolonner, og vurder hva som er nyttig å ha definert som Filterkolonner. Eksempel for filterkolonner kan være varegruppe og leverandør.

Oversikten inneholder kolonner for å legge inn ny verdi rett i tabellen. Prisen oppdateres på varen i henhold til dato som er angitt. Det betyr at står Fra dato “idag” så skjer det altså i sanntid i forhold til det som blir lagt inn i tabellen. For å unngå pris-kaos i drift, kan du sette dato fra litt frem, og så heller endre datoen tilbake når prisendringene ser ut slik som ønsket. Dato kan endres under Endre oppsett til høyre i bildet.

Angi Ny fastpr.EKS MVA/INK MVA eller angi en % sats som prisen skal økes med. Feltene kalkuleres i forhold til hverandre, så uavhengig av hvor du legger inn en endring så regnes de om i forhold til hverandre.

Masseendring kan gjøres ved å markere mange linjer, og så fra høyreklikk velge ønsket alternativ:

Bruk måten som passer for din bedrift, for å sette nye priser .

Opprett avrundingsregler hvis det er behov for å avrunde priser.

Endring på vareprisen i denne fastprisavtalen skjer altså i henholde til datoperioden som er angitt. Når nye priser er lagt inn er det bare å forsikre seg om at datoperioden er korrekt, før rutinen for Prisendringer lukkes. Datoperiode kan endres under Endre oppsett til høyre i bildet.