Zirius Hjelp ERP

Varer

0 views 0

De fleste grunntabellene her er også tilgjengelig fra Varer, og beskrivelsen av de fleste ligger under Varer

Varetype: Varetype er en systemtabell hvor det ikke skal legges inn egne felt. Varetypene tilordner varene en viss egenskap.

Eksempel:

• Standardvare og Skaffevare fungerer på samme måte og kan legges på vanlige varer.
• Diversevare kommer det opp bilde for registrering av kostpris under ordreregistrering.
• Timer forteller at vare er en timevare og at den ikke må synkroniserers til Handyman.