Zirius Hjelp ERP

OCR-oppsett

0 views 0

Innstillinger her benyttes ved innbetalinger. Det anbefales å ta i bruk OnlineBank Innbetaling for å slippe manuelle rutiner ved å hente/sende fil fra/til bank.

Avtale ID: Ved OnlineBank legges orgnr i feltet.
Ved OCR fil fra bank må det legges inn avtaleID her, og eventuell kundeenhet-ID dersom aktuelt.

KID velg mellom: fakturanr (8)+ 1 mod 10 = 9 siffer, eller kundenr (8 )+ faktura (8) + 1 mod 10 = 17 siffer.

KID format som angis her brukes for å koble KID fra innbetalingene til reskontroposten. Bruk samme format her som benyttes som standardformat for utgående faktura.
Les mer om grunnoppsett for KID på utgående faktura her

Dersom det er behov for match av innbetalinger ved mer enn ett KID format så kan det velges tillegg på format2 og 3, trenger du å opprette et eget KID format, så gjøres dette under Egendefinert KID.  Forutsetning for at match ved forskjellige KID format er at de forskjellige formatene er ulik lengde.

Legg inn ønsket bilagsart for innbetalingene, samt hovedbokskonto og bankkonto.

Les mer om OnlineBank her