Zirius Hjelp ERP

Standard Bilagsart

0 views 0

Bilagsarter som ligger inne som standard:

 • 1 – Utgående faktura
 • 2 – Utgående kreditnota
 • 3 – Inngående faktura
 • 4 – Inngående kreditnota
 • 5 – Lønn
 • 6 – Kontant
 • 8 – Bank
 • 9 – Rentafaktura
 • 10 – Innbetaling kunde
 • 11 – Utbetaling leverandør
 • 14 – Korreksjon
 • 15 – Diverse
 • 18 – Inngående balanse – Systemart som IKKE skal føres på, skal legges inn på IB
 • 21 – Utg.faktura (overf.fra OLFI) – Systemart som IKKE skal føres på
 • 22 – Utg.kredit (overf.fra OLFI) – Systemart som IKKE skal føres på
 • 30 – OCR – transaksjoner
 • 31 – Remittering