Zirius Hjelp ERP

Betaling til selvstendige næringsdrivende

0 views 0

Betalinger til selvstendig næringsdrivende

Det er  krav til rapportering av betalinger til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningsted til Altinn. Opplysningene som tidligere ble innrapportert i LTO-kode 401 er blitt skilt ut som en egen ordning/oppgavetype som har fått navnet “Betalinger til selvstendig næringsdrivende”.  Du kan lese rettledning for rapportering hos Skatteetaten 

Du kan lese mer om rapporteringen hos Skatteetaten og RegnskapNorge

Hvordan rapportere fra Zirius:

  1. Klargjøre grunndata
  2. Justere grunnlag
  3. Sende inn til Altinn
  4. Sende årsoppgave til leverandører
Klargjøre grunndata

Organisasjonsform på leverandør

Rapporteringen gjelder kun for leverandører som er selvstendig næringsdrivende uten fast forretningsstedFor at en leverandør skal fanges opp i rutinen må du sette riktig organisasjontype, “Enkeltpersonforetak”, samt at Fast forretningssted ikke må være valgt. Disse valgene finner du under Leverandør og Opplysninger.

Vi har en rutine som oppdaterer organisasjonstype på alle leverandører med et gyldig organisasjonsnummer.

Denne rutinen vil oppdatere organisasjonsform på alle leverandører, men du må selv vurdere og angi om de har fast forretningssted eller ikke. Les mer rettledning hos skatteetaten

Fast forretningssted

Sette status på leverandøren om den har fast forretningsadresse eller ikke, kan gjøres direkte i leverandørbildet (se bildet over) eller i rapporteringsrutinen.

Du finner den nye rutinen under Regnskap -> Tilleggsrutiner ->Betalinger til selvstendig næringsdrivende

For å vedlikeholde fast forretningssted velger du Leverandørvedlikehold i menyen:

Velg høyreklikke på leverandør for å redigere opplysninger. Du kan også sette på/av fast forretningssted direkte i listen.

Justere grunnlag

Det er ikke all omsetning som er meldepliktig. Om leverandør har fakturert deg for oppgavepliktig og ikke oppgavepliktige poster kan du justere dette ved å velge hvilke hovedboksposter som skal inngå.

Du kan også manuelt overstyre beløpet. Dette gjøres i hovedbildet for rutinen.

Under kolonnen “RF 1321” kan du velge om posten skal inngå i grunnlaget for rapporteringen.

Du kan også høyreklikke og se på det elektroniske bilaget for å vurdere om posten skal rapporteres.

Under kolonnen “Rapporteres” kan du overstyre totalbeløpet som blir rapportert. Kolonnen “Beregnet” vil alltid summere opp de valgte postene.

Når du er ferdig med å justere grunnlagene kan du gå videre til rapportering.

Sende inn til Altinn

Vi har lagt opp til 2 metoder for å levere rapporten til Altinn.

  1. Direkte ved WebService
  2. Manuell registrering med vedlegg

For å kunne levere må du først godkjenne grunnlaget for rapporten.

Etter godkjenning kommer du inn i et nytt skjermbildet som viser en oppsummeringsrapport samt menyer for innsending.

Levere direkte via webservice

Kontroller innstillinger for Altinn før du sender rapporten.

Du må legge inn System ID og System passord. Dette finner du her i menyen “ Mine innstillinger for Altinn”

Når du har verifisert oppsettet kan du trykke på “Altinn” i menyen.

Trykk “ Lever oppgave” i dialogen som åpnes.

Manuell registrering med vedlegg

Du kan logge det inn på Altinn og opprette en nytt skjema (RF1321) for å rapportere dataene.

Til dette skjemaet kan du legge en xml med leverandør detaljene som vedlegg.

Xml’en henter du ut på ved å trykke på “Eksporter XML”

Husk å Låse / Godkjenne dataene slik at du får logget dette som innsendt. Det vil logges med navn/kontaktinfo på brevet,  informasjon fra Brukeradministrasjon,  på vedkommende som har kjørt rapporten. Dette vises først etter at rapporten er godkjent.

Sende årsoppgave til leverandører

En gjenpart med detaljer over hva som er rapportert til Altinn skal sendes til leverandøren.

Dette gjøres fra menyen ”Brev til oppdragstaker”

Du kan velge om brevet skal sendes pr post eller e-post.

E-postadressen hentes fra leverandør, men kan endres i dette bildet.